Visst hade det varit smart att ha ett lås till allmänna utrymmen? Ofta glöms denna del bort när man börjar införa digital nyckelhantering. Men det är först när den digitala nyckelhanteringen är fullt utbyggd som man börjar märka de stora besparingarna för kommunen. Men för att dra nytta av systemets fulla potential är det viktigt att minimera hemtjänstens användande av vanliga nycklar på alla platser. Till exempel så måste hemtjänsten ofta öppna dörrar till soprum, tvättstugor och till andra utrymmen som ofta saknar elslutbleck. Med Phoniro Any Entrance får man ett lås för allmänna utrymmen för tillträde enkelt, snabbt och säkert även till dessa platser.

Enkelt och säkert

Med Phoniro Any Entrance ersätter man den vanliga nyckeln med en digital nyckel och man öppnar låsenheten med samma app i mobiltelefonen som man använder till Phoniro Lock som sitter på omsorgtagarens ytterdörr.

Funktionalitet

Phoniro Any Entrance är förstärkt mot stöld och yttre åverkan. Det är enkelt att montera enheten på insidan av dörren över det befintliga vredet. Och vanliga nycklar använder andra boende precis som tidigare. Systemet påverkar varken skalskyddet eller dörrens brandklassning vilket är mycket viktigt. Monteringen är enkel och det blir ingen åverkan på varken karm eller dörr. Det gör att enheten snabbt går att flytta till en annan dörr.

Behörigheterna i systemet anger administratören i Phoniro Care. Och systemet uppdaterar de digitala nycklarna online och överför dem automatiskt till mobiltelefonerna. Hemtjänstpersonalen loggar in i mobiltelefonen med ett personligt användarnamn och lösenord för att få rätt behörighet. Därför kan olika personal använda samma mobiltelefon under olika arbetspass. Phoniro Care registrerar också vem i personalen som låste/låste upp vilken dörr samt vid vilken tidpunkt.

Fördelar i korthet

För portar i flerfamiljshus där det finns elsutbleck rekommenderar vi användningar av Phoniro Main Entrance.

Mediciner måste hanteras och administreras på ett säkert och effektivt sätt för att garantera patienternas välbefinnande. För att uppnå detta har Phoniro utvecklat en innovativ lösning som heter Phoniro Medic. Detta digitala medicinskåp möjliggör smidig och säker hantering av mediciner.

Lås upp digitala medicinskåp med personalens smartphone

För att underlätta nyckelhanteringen har vi möjliggjort att personalen låser och låser upp skåpen med en smartphone. Det behövs inga fysiska nycklar vilket sparar tid för personalen. Endast behörig personal kan låsa upp medicinskåpet genom att använda Phoniro Home Care-appen på sin smartphone. Home Care-appen loggar låshändelser och denna information skickas till Phoniro Care-plattformen för att kunna spåra vad som har hänt och när.

Personal som har behörighet att låsa upp brukarens ytterdörr med en digital nyckel i sin mobiltelefon kan få utökad behörighet att även låsa upp brukarens digitala medicinskåp. Alla upplåsningar loggas för kvalitetssäkring. Med denna förstärkta kvalitetssäkring får kommunen en spårbarhet i vem som öppnade och när det skedde.

För kommuner som redan använder Phoniro Digital Nyckelhantering blir införandet av Phoniro Medic ännu enklare. Alla relevanta uppgifter är redan inlagda i systemet, vilket gör implementeringen smidigare. Medicinskåpet placeras hos brukarna och kopplas sedan samman med det befintliga IT-system av systemadministratören.

Digitala medicinskåp även för särskilda boenden

Phoniros digitala medicinskåp är även anpassat för användning inom särskilda boenden. Detta innebär att äldre eller personer med särskilda behov kan dra nytta av den säkra och effektiva hanteringen av sina mediciner, vilket ger dem en tryggare och mer bekväm vårdmiljö.

Sammanfattningsvis är Phoniro Medic en innovativ lösning som effektiviserar hanteringen av mediciner och säkerställer att endast behörig personal har tillgång till dem. Genom att använda Phoniro Home Care-appen och integrera det digitala medicinskåpet med befintliga system möjliggörs spårbarhet och kvalitetssäkring. Detta tekniska framsteg kommer att gynna både vårdpersonal och patienter genom att skapa en säkrare och mer effektiv vårdmiljö.

Ladda gärna ner vårt produktblad om Phoniro Medic

FOSCAM C2M

Detta är den mest populära kameran av våra två alternativ.
Den har en vidvinkelbild som ger en stor översiktsbild av
hela rummet på en gång. Placera den på ett sängbord, en
hylla, på en vägg eller i taket. Den lilla och smidiga kameran
har en stark magnet i foten vilket gör att den även går att
fästa mot en metallyta.

Vid montering ställer du enkelt in kameran så att den
ger en fullständig vy av rummet. Denna modell har ingen
status-LED vilket gör att brukaren inte upplever något som
stör när kameratillsynen utförs.

När det är ljust i rummet visar kameran en färgbild, men när
det är mörkt i rummet visas en svart-vit bild.

Smile Fall är utvecklad för att upptäcka hårda fall i situationer där användaren själv inte kan trycka på knappen efter ett fall. Det kan till exempel vara:

Självklart kan användaren trycka på knappen och skicka ett larm manuellt också.