Phoniro Any Entrance

Visst hade det varit smart att ha ett lås till allmänna utrymmen? Ofta glöms denna del bort när man börjar införa digital nyckelhantering. Men det är först när den digitala nyckelhanteringen är fullt utbyggd som man börjar märka de stora besparingarna för kommunen. Men för att dra nytta av systemets fulla potential är det viktigt att minimera hemtjänstens användande av vanliga nycklar på alla platser. Till exempel så måste hemtjänsten ofta öppna dörrar till soprum, tvättstugor och till andra utrymmen som ofta saknar elslutbleck. Med Phoniro Any Entrance får man ett lås för allmänna utrymmen för tillträde enkelt, snabbt och säkert även till dessa platser.

Enkelt och säkert

Med Phoniro Any Entrance ersätter man den vanliga nyckeln med en digital nyckel och man öppnar låsenheten med samma app i mobiltelefonen som man använder till Phoniro Lock som sitter på omsorgtagarens ytterdörr.

Funktionalitet

Phoniro Any Entrance är förstärkt mot stöld och yttre åverkan. Det är enkelt att montera enheten på insidan av dörren över det befintliga vredet. Och vanliga nycklar använder andra boende precis som tidigare. Systemet påverkar varken skalskyddet eller dörrens brandklassning vilket är mycket viktigt. Monteringen är enkel och det blir ingen åverkan på varken karm eller dörr. Det gör att enheten snabbt går att flytta till en annan dörr.

Behörigheterna i systemet anger administratören i Phoniro Care. Och systemet uppdaterar de digitala nycklarna online och överför dem automatiskt till mobiltelefonerna. Hemtjänstpersonalen loggar in i mobiltelefonen med ett personligt användarnamn och lösenord för att få rätt behörighet. Därför kan olika personal använda samma mobiltelefon under olika arbetspass. Phoniro Care registrerar också vem i personalen som låste/låste upp vilken dörr samt vid vilken tidpunkt.

Fördelar i korthet

  • Minskad tidsåtgång för personalen
  • Låsenheten passar även dörrar där det inte finns elslutbleck
  • Lås till allmänna utrymmen
  • Skyddad mot stöld och yttre åverkan
  • Påverkar inte skalskyddet eller dörrens brandklassning
  • Batteridriven – enkel montering, enkel att flytta
  • Ingen åverkan på dörr eller karm
  • Passar även kistor av typ smalprofil

För portar i flerfamiljshus där det finns elsutbleck rekommenderar vi användningar av Phoniro Main Entrance.