Med vår vidareutveckling av Medic medicinskåp tar vi säker läkemedelshantering till en helt ny nivå. Vi har adderat en mängd funktioner som gör Phoniro Medic Mini till det självklara valet för moderna verksamheter. 

Mediciner ska lagras på ett sätt som gör att de är säkra och kan administreras på ett effektivt sätt. Endast behörig personal ska ha tillgång till dem. Processer och policys i hemtjänstorganisationer bör innefatta hur säker åtkomst till mediciner hanteras. 

Hur fungerar Medic Mini medicinskåp?

Medic kommer i två olika storlekar, där det nya Medic Mini går att montera inuti det större Medic. Att göra en sådan montering tar endast 1-2 minuter, och du behöver inga specialverktyg. Endast behörig personal kan låsa upp medicinskåpen. För att göra det ännu mer användbart så kan ni kan ha olika behörigheter på respektive skåp. Detta slås på i Phoniro Care av vår applikationskonsult, och efter att det är påslaget kan det användas till alla våra låsenheter som finns installerade i hela er verksamhet. Det vill säga inte bara till medicinskåp utan även till Phoniro Lock, Any Entrance och Main Entrance.

Man öppnar Medic med hjälp av en smartphone med Home Care-appen. Samma app används för att låsa upp Phoniro Lock på omsorgsmottagarens ytterdörr och för att närvaromarkera. Detta bidrar till en obruten kedja av händelser som loggas och som enkelt kan följas upp i vårt sammanhållande system, Phoniro Care.

Ett bra medicinskåp ska vara:

Säkert

Bara de som har rätt behörighet kan öppna omsorgstagarens medicinskåp. Om Medic Mini har monterats inuti ett stort Medic kan det vara olika behörighetsnivåer på respektive skåp.

Tryggt

Utöver öppning av skåpet loggas nu även stängning och nödöppning. Detta gör att uppföljningen kan bli ännu mer detaljerad om det skulle behövas.

Resurseffektivt

Vi har gjort elektroniken mindre energikrävande, vilket gör att det går längre tid mellan batteribyten. Vi har också bytt batterityp vilket kommer skapa bättre ekonomi.

Kontakta din säljare redan idag för att höra mer om hur du kan få allra största nytta av Medic medicinskåp i din verksamhet.

Visst hade det varit smart att ha ett lås till allmänna utrymmen? Ofta glöms denna del bort när man börjar införa digital nyckelhantering. Men det är först när den digitala nyckelhanteringen är fullt utbyggd som man börjar märka de stora besparingarna för kommunen. Men för att dra nytta av systemets fulla potential är det viktigt att minimera hemtjänstens användande av vanliga nycklar på alla platser. Till exempel så måste hemtjänsten ofta öppna dörrar till soprum, tvättstugor och till andra utrymmen som ofta saknar elslutbleck. Med Phoniro Any Entrance får man ett lås för allmänna utrymmen för tillträde enkelt, snabbt och säkert även till dessa platser.

Enkelt och säkert

Med Phoniro Any Entrance ersätter man den vanliga nyckeln med en digital nyckel och man öppnar låsenheten med samma app i mobiltelefonen som man använder till Phoniro Lock som sitter på omsorgtagarens ytterdörr.

Funktionalitet

Phoniro Any Entrance är förstärkt mot stöld och yttre åverkan. Det är enkelt att montera enheten på insidan av dörren över det befintliga vredet. Och vanliga nycklar använder andra boende precis som tidigare. Systemet påverkar varken skalskyddet eller dörrens brandklassning vilket är mycket viktigt. Monteringen är enkel och det blir ingen åverkan på varken karm eller dörr. Det gör att enheten snabbt går att flytta till en annan dörr.

Behörigheterna i systemet anger administratören i Phoniro Care. Och systemet uppdaterar de digitala nycklarna online och överför dem automatiskt till mobiltelefonerna. Hemtjänstpersonalen loggar in i mobiltelefonen med ett personligt användarnamn och lösenord för att få rätt behörighet. Därför kan olika personal använda samma mobiltelefon under olika arbetspass. Phoniro Care registrerar också vem i personalen som låste/låste upp vilken dörr samt vid vilken tidpunkt.

Fördelar i korthet

För portar i flerfamiljshus där det finns elsutbleck rekommenderar vi användningar av Phoniro Main Entrance.

När den digitala nyckelhanteringen är fullt utbyggd så innebär det stora besparingar för kommunen. Men för att dra nytta av systemets fulla potential är det viktigt att minimera hemtjänstens användande av vanliga nycklar på alla platser. Och för att slippa hantera nycklar eller olika portkoder till flerfamiljshus använder kan hemtjänsten med fördel använda Phoniro Main Entrance. Med denna smarta enhet öppnar man porten med samma app i mobiltelefonen som man använder till Phoniro Lock som sitter på omsorgtagarens ytterdörr.

Phoniro Main Entrance är nätansluten och är enkel att koppla mot det befintliga elslutblecket eller öppnaknapps-ingången. Enheten är enkelt omkopplingsbar för elslutbleck som är NO- eller NC-kopplade. Dessutom har den även en potentialfri utgång. Och om elinstallation blir omständlig finns även möjlighet att driva låset med batteri. Monteringen sker utan åverkan på dörr eller dörrkarm och installationen är helt osynlig. Och övriga boende i fastigheten blir inte påverkade av installationen av Phoniro Main Entrance eftersom det befintliga låssystemet eller vanliga nycklar går att använda precis som tidigare. Dessutom påverkar inte installationen skalskyddet eller dörrens brandklassning vilket är mycket viktigt. Alla upplåsningar, vem som gjorde den och vid vilken tidpunkt, registreras i Phoniro Care.

Om elslutbleck inte finns på ingången monterar ni med fördel Phoniro Any Entrance i stället.

Mediciner måste hanteras och administreras på ett säkert och effektivt sätt för att garantera patienternas välbefinnande. För att uppnå detta har Phoniro utvecklat en innovativ lösning som heter Phoniro Medic. Detta digitala medicinskåp möjliggör smidig och säker hantering av mediciner.

Lås upp digitala medicinskåp med personalens smartphone

För att underlätta nyckelhanteringen har vi möjliggjort att personalen låser och låser upp skåpen med en smartphone. Det behövs inga fysiska nycklar vilket sparar tid för personalen. Endast behörig personal kan låsa upp medicinskåpet genom att använda Phoniro Home Care-appen på sin smartphone. Home Care-appen loggar låshändelser och denna information skickas till Phoniro Care-plattformen för att kunna spåra vad som har hänt och när.

Personal som har behörighet att låsa upp brukarens ytterdörr med en digital nyckel i sin mobiltelefon kan få utökad behörighet att även låsa upp brukarens digitala medicinskåp. Alla upplåsningar loggas för kvalitetssäkring. Med denna förstärkta kvalitetssäkring får kommunen en spårbarhet i vem som öppnade och när det skedde.

För kommuner som redan använder Phoniro Digital Nyckelhantering blir införandet av Phoniro Medic ännu enklare. Alla relevanta uppgifter är redan inlagda i systemet, vilket gör implementeringen smidigare. Medicinskåpet placeras hos brukarna och kopplas sedan samman med det befintliga IT-system av systemadministratören.

Digitala medicinskåp även för särskilda boenden

Phoniros digitala medicinskåp är även anpassat för användning inom särskilda boenden. Detta innebär att äldre eller personer med särskilda behov kan dra nytta av den säkra och effektiva hanteringen av sina mediciner, vilket ger dem en tryggare och mer bekväm vårdmiljö.

Sammanfattningsvis är Phoniro Medic en innovativ lösning som effektiviserar hanteringen av mediciner och säkerställer att endast behörig personal har tillgång till dem. Genom att använda Phoniro Home Care-appen och integrera det digitala medicinskåpet med befintliga system möjliggörs spårbarhet och kvalitetssäkring. Detta tekniska framsteg kommer att gynna både vårdpersonal och patienter genom att skapa en säkrare och mer effektiv vårdmiljö.

Ladda gärna ner vårt produktblad om Phoniro Medic

FOSCAM C2M

Detta är den mest populära kameran av våra två alternativ.
Den har en vidvinkelbild som ger en stor översiktsbild av
hela rummet på en gång. Placera den på ett sängbord, en
hylla, på en vägg eller i taket. Den lilla och smidiga kameran
har en stark magnet i foten vilket gör att den även går att
fästa mot en metallyta.

Vid montering ställer du enkelt in kameran så att den
ger en fullständig vy av rummet. Denna modell har ingen
status-LED vilket gör att brukaren inte upplever något som
stör när kameratillsynen utförs.

När det är ljust i rummet visar kameran en färgbild, men när
det är mörkt i rummet visas en svart-vit bild.

FOSCAM R2

Till skillnad från Foscam C2M, så är denna modellen panorerbar.
Det betyder att utföraren har möjlighet att styra
linsen på distans via utförargränssnittet. Linsens start- och
viloposition ställs enkelt in via adminstratörsvyn.

Kameran kan ställas på ett bord eller en hylla. Den kan även
monteras på vägg eller i taket. När det är ljust i rummet
visar kameran en färgbild, men när det är mörkt i rummet
visas en svart-vit bild.

Smile Fall är utvecklad för att upptäcka hårda fall i situationer där användaren själv inte kan trycka på knappen efter ett fall. Det kan till exempel vara:

Självklart kan användaren trycka på knappen och skicka ett larm manuellt också.

Smart och säker nyckelförvaring

Med vår digitala nyckelgömma KS03 så är det möjligt att få en 100% nyckelfri hemtjänst!

I vissa situationer är det ibland inte möjligt att montera ett digitalt lås på en dörr. I dessa fall är Phoniros nyckelgömma för hemtjänst en utmärkt lösning. Nyckelgömman öppnas enkelt med Phoniro Home Care-appen, och endast behörig personal har åtkomst. Detta eliminerar riskerna med att fysiska nycklar, taggar eller koder hamnar i orätta händer.

Med certifieringar från SSF och SKG så uppfyller vi högsta standard på nyckelgömmor. Den här nyckelgömman är utformad för att uppfylla säkerhetskraven enligt europeisk standard och är anpassad för nordiskt klimat, vilket garanterar pålitlig prestanda även i extrema förhållanden.

Dessutom är Phoniros nyckelgömma även användbar för att säkert förvara nycklar till värdeskåp eller arkivskåp på kontoret.

Läs mer i produktbladet om alla fördelar med att ha en digital nyckelgömma. Det är enkelt, säkert och kostnadseffektivt.

Phoniro Lock monteras enkelt på insidan av brukarens ytterdörr över det befintliga vredet. Både brukaren och anhöriga kan även i fortsättningen använda sina nycklar. Monteringen görs snabbt och enkelt utan åverkan på dörr eller dörrkarm. Enheten påverkar inte boendets skalskydd varför hemförsäkringen gäller som tidigare.

Phoniro Lock passar alla låstyper, vilket är en förutsättning för att enheten enkelt ska kunna flyttas från en dörr till annan, om behovet förändras. Därför behövs ingen större lagerhållning av olika låsenheter.

Låsenheten är batteridriven och kräver ingen kabeldragning. Batteristatus på låsenheten kan enkelt kontrolleras både i mobilappen och i Phoniro Care. Mobilappen finns givetvis för både Android och iOS. All kommunikation mellan låsenheten och mobiltelefonen sker via Bluetooth Low Energy (BLE).

Vi har under åren lanserat flera olika modeller av Phoniro Lock, varav den senaste har modellbeteckning 390. För att du enkelt ska kunna veta skillnaden mellan de olika modellerna har vi även sammanställt en jämförelsetabell.